Vivi Schytt (40 11 09 20)

31. maj 2016

Grydelapper skal være CE-mærket i 2018

Ny PPE-forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler er offentliggjort og erstatter det gamle PPE-direktiv 89/686/EC. I den nye PPE-forordning gøres det klart, at grydelapper og -luffer […]
29. april 2016

EU foreslår forbud mod produkter med disse fire ftalater

Det Europæiske Kemikalieagentur har sammen med Miljøstyrelsen fremsat et forslag om forbud mod fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur […]
17. marts 2016

Nye EU-direktiver om elektriske og elektroniske produkter

I 2016 og 2017 træder nye EU-direktiver for elektriske og elektroniske produkter i kraft. Opdateringen af disse direktiver blev offentliggjort i EU tidende i 2014 (Low Voltage […]
29. februar 2016

EU slukker for de sidste glødepærer

Lørdag den 27. februar blev det definitivt slut i EU med at producere eller importere glødepærer til dekorationsformål. Fra lørdag 27. februar er det forbudt at producere […]
12. februar 2016

EU indfører nye begrænsninger for NPE i tekstiler

Fremover bliver det forbudt at sælge tekstiler/tekstilartikler i EU, som indeholder nonylphenolethoxylater (NPE) i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover. Den nye begrænsning, der gælder fra […]
12. februar 2016

EU harmoniserer testmetoder for frigivelse af Nikkel

EU har for nylig opdateret listen over standarder til overholdelse af nikkelafgivelse under bilag XVII i REACH. Den reviderede liste indeholder tre europæiske standarder, herunder ændringsforslag […]