Vivi Schytt (40 11 09 20)

11. december 2018

Fødevarekontakt: Viskestykker, servietter og køkkenrulle

Der har været skrevet en del omkring viskestykker og fødevarekontakt. Fødevarestyrelsen har nu været hos Dansk Erhverv med følgende udmelding omkring servietter, køkkenrulle og viskestykker. Servietter Servietter […]
23. juli 2018

10 nye stoffer på SVHC-kandidatlisten

Den 27. juni 2018 tilføjede Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, ti nye “Substances of Very High Concern” (SVHC-stoffer) til kandidatlisten. Det samlede antal SVHC-stoffer på kandidatlisten er […]
17. juli 2018

CMR-stoffer i tekstiler reguleres

Den 26. april 2018 godkendte EU-medlemsstaterne Europa-Kommissionens forslag om at begrænse brugen af 33 kræftfremkaldende, mutagene og reproduktive (CMR) stoffer i tøj, tekstiler og fodtøj under […]
13. maj 2018

ECHA offentliggør retningslinjer for aromatiske kulbrinter (PAH’er)

EU’s Kemikalieagentur (ECHA) har den 7. marts 2018 udgivet et vejledningsdokument vedrørende begrænsning af aromatiske kulbrinter, de såkaldte PAH’er, under entry 50 i bilag XVII i […]
13. maj 2018

To nye kemikalier tilføjes SVHC-listen

EU Kommissionen har identificeret to nye særligt problematiske stoffer til SVHC-listen under REACH. De to kemikalier er: Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre 1,2anhydrid (trimellitsyreanhydrid) (CAS nr. 552-30-7) Dicyclohexylphthalat (DCHP) (CAS […]
13. maj 2018

Tillæg til legetøjsstandarden om fingermaling

CEN har publiceret et tillæg til legetøjsstandarden EN 71-7:2014+A2:2018 Fingermaling. Den europæiske komite for standardisering (CEN) har i februar 2018 offentliggjort EN 71-7: 2014 + A1: […]