Få et værdifuldt overblik over din virksomheds miljøaftryk, så I enten kan dokumentere jeres gode arbejde eller blive klar over, hvor I skal sætte ind i forhold til jeres grønne omstilling.
Sammen med erfarne partnere analyserer Help2Comply din virksomheds påvirkning af klima og miljø. Resultatet er en rapport, som både kortlægger den nuværende situation og vejleder om videre optimering.

Sådan står du stærkere i forhold til at leve op til de stigende forventninger og krav, der er til ansvarlige virksomheder i dag. Fra kunder såvel som myndigheder. Samtidig kan du og din virksomhed med jeres arbejde bidrage aktivt til flere af FN's Verdensmål.

Ønsker du en certificering af din virksomhed, et produkt eller en ydelse, er disse analyser et godt forarbejde. Rapporten dokumenterer virksomhedens indsatser over for den virksomhed, der udsteder certificeringen.

Et godt, grønt overblik

Herunder kan du læse, hvad en analyse fra Help2Comply kan indeholde og bruges til.
Virksomhedens miljøaftryk (klimaregnskab)
Et klimaregnskab giver overblik over din virksomheds miljøaftryk. Den viden kan du bruge til at lægge en strategi for at nedbringe miljøaftrykket.

Det kan fx indebære at reducere virksomhedens energi- og ressourceforbrug, hvilket giver andre indlysende fordele på bundlinjen.

Med en klar miljøstrategi bidrager virksomheden til FN's Verdensmål nr. 12 og 13.

FN's Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion FN's Verdensmål nr. 13 – klimaindsats

Kontakt os, hvis du er interesseret i et klimaregnskab for din virksomhed >>
Livscyklusvurdering (LCA)
Med en livscyklusvurdering får du et komplet billede af dit produkts påvirkninger af miljøet i hele dets livscyklus – fra udvinding af råmaterialer og produktion, til brug og bortskaffelse/genanvendelse af produktet.

I den forbindelse ser vi bl.a. nærmere på:
 • Forbrug af ressourcer (energi, vand, etc.)
 • Anvendelse af kemikalier
 • Affaldsproduktion
 • Transport
Dette indblik gør dig klogere på indsatsområder i værdikæden, hvor der fx er plads til forbedring. Derudover kan du bruge en LCA til at underbygge virksomhedens kommunikation og markedsføring. Det kan du med en Miljøvaredeklaration, som du kan læse mere om nedenfor.

En LCA kan også udgøre en del af forarbejdet til miljømærkning af et produkt eller en ydelse.

Vi udfører livscyklusvurderinger i overensstemmelse med ISO-standarderne 14040/14044.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om livscyklusvurderinger >>
Miljøvaredeklaration (EPD)
Ved en miljøvaredeklarering får du dokumentation for dit produkts miljømæssige egenskaber. Det er især givtigt i forhold til markedsføringen af produktet, hvor EPD'en skaber gennemsigtighed og underbygger udtryk som "miljøvenlig", "energieffektiv" og "bæredygtig".

En EPD bygger ofte på en forudgående livscyklusanalyse (se ovenfor), som analyserer og beregner den samlede miljøpåvirkning af et produkt. Miljøvaredeklarationen verificeres desuden altid af en uvildig tredjepart.

Vi udarbejder miljøvaredeklarationer i henhold til anerkendte europæiske standarder.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om miljøvaredeklareringer >>
Transparency-rapport
En transparency-rapport skaber gennemsigtighed og tillid til din virksomhed.

Rapporten validerer og verificerer din virksomheds grønne indsatser, så du med god samvittighed kan fremhæve disse i din virksomheds markedsføring og kommunikation.

Det er ikke kun værdifuldt i forhold til virksomhedens kunder og potentielle kunder, men også andre interessenter som investorer m.fl.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvad en transparency-rapport indebærer >>
Rådgivning
Den grønne omstilling er i gang. Og den vil rulle videre med fuld styrke i de kommende år. Det giver derfor rigtig god mening at tænke grønnere.

Baseret på dokumenterede anerkendte regnemetoder rådgiver vi virksomheder i grønne løsninger, ligesom vi hjælper med at prioritere jeres indsatser, så I opnår den største effekt på kort og langt sigt.

Kontakt os for grøn rådgivning >>
Miljømærkning
Help2Comply har mange års erfaring med miljømærkning og har hjulpet med at certificere produkter og ydelser med Svanemærket og EU-Blomsten.

Vi tilbyder bl.a. gratis screening af dit produkt med henblik på miljømærkning.

Læs mere om miljømærkning med Help2Comply her >>
Bæredygtigt byggeri
Et certificeret bæredygtigt byggeri lever op til en lang række meget udførlige kriterier. Det kan vi hjælpe dig med at dokumentere, ligesom vi kan rådgive om gældende krav og regler.

Læs mere om certificering af bæredygtigt byggeri med Help2Comply her >>
 
 • Nils Knudsen
  Help2Comply har været superprofessionelle i denne certificeringsproces. Vi fortsætter miljømærkningen af vores øvrige produkter i samarbejde med Vivi og co.
  Nils Knudsen
  Magnus Olesen A/S
 • Erik Serritslev Jørgensen
  Help2Comply har kørt certificeringsprocessen for os. Heldigvis – for uden dem var vi aldrig kommet i mål med Svanemærket.
  Erik Serritslev Jørgensen
  Upcycling Scandinavia

Vil du vide mere om mulighederne?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du kan få et overblik over din virksomheds miljøaftryk.

Seneste artikler om grøn omstilling