Bæredygtighed er meget mere end et modeord; det er en holdning og et værdisæt. Efterspørgslen på bæredygtige løsninger er støt stigende – også inden for byggeriet.
Men er et byggeri bæredygtigt, fordi virksomheden bag byggeriet har bæredygtighed som en kerneværdi? Er et byggeri bæredygtigt, fordi man sorterer byggeaffaldet? Eller er det bæredygtigt byggeri, når blot man anvender genbrugssten?

Nej. Et certificeret bæredygtigt byggeri lever op til en lang række meget udførlige kriterier. Certificeringen stiller store krav til dit byggeri i hele dets livscyklus – fra materialer og opførelse, over drift og vedligehold, til genbrug og genanvendelse.

Bæredygtigt byggeri tager hensyn til miljøet og omgivelserne såvel som de personer, der skal bo, arbejde eller på anden vis opholde sig i bygningen. Og certificeringen er din dokumentation.

Overvejer du at få certificeret dit byggeprojekt, kan vi enten hjælpe dig i gang eller helt i mål. Help2Comply er din professionelle partner inden for svanemærkning og DGNB-certificering. Læs mere om de to standarder herunder – og kontakt os, hvis du vide mere.

Det har været værdifuldt at have Vivi og Jacob med i denne proces. Deres store viden har nok sparet os for en del benarbejde, og vi er formentlig kommet hurtigere i mål af den årsag. Det kan helt bestemt godt svare sig at tage eksperter som Help2Comply med på råd.

Benny Møller, CEO, Mobilhouse

Svanemærket byggeri

Svanemærket er et fælles nordisk miljømærke, som tildeles forskellige produkter og tjenesteydelser – herunder byggeri – der lever op til en lang række strenge krav.

I forhold til Svanemærket er det primære fokus rettet imod de materialer og den kemi, som er anvendt i byggeriet. Øvrige krav involverer energieffektivtet, indeklima, byggeprocesser og kvalitetsstyring. Der ses desuden på hele byggeriets livscyklus, og netop derfor giver det mening at anvende Svanemærket til bæredygtigt byggeri.

I alt indebærer en svanemærkning 41 obligatoriske krav og 14 pointkrav. For at et byggeri kan blive certificeret med Svanemærket, skal alle de obligatoriske krav selvsagt være opfyldt. Derudover skal byggeriet have et vist antal point – det nøjagtige antal afhænger af flere faktorer.

95 procent af danskerne kender Svanemærket, men også uden for Danmark og Norden kan du bruge certificeringen til at dokumentere graden af bæredygtighed i byggeriet.

Hos Help2Comply kan vi hjælpe dig gennem hele certificerings­processen. Svanemærket udstedes af Miljømærkning Danmark.

DGNB-certificeret byggeri

DGNB er en internationalt anerkendt og meget udbredt certificeringsstandard udelukkende til byggeri. Også her er kriterierne omfattende og detaljerede, men certificeringen opnås på en anden og mere fleksibel måde end ved Svanemærket.

I DGNB-regi er kun to krav obligatoriske, mens der findes 35 frivillige pointkrav/underkriteier inden for seks hovedområder: Miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdets kvalitet. Det samlede antal optjente point sikrer så byggeriet en sølv-, guld- eller platincertificering.

Kravene favner desuden bredere end Svanemærkets og omfatter eksempelvis arkitektonisk kvalitet, projektering, totaløkonomi, genbrug af bygningen og bygningens funktion i lokalområdet.

Ifølge Teknologisk Institut er DGNB den mest anvendte certificeringsordning for byggeri i Danmark, og kriterierne er tilpasset dansk lovgivning, bygningsreglementet samt danske standarder og byggetraditioner.

Som DGNB-konsulent kan Help2Comply rådgive dig om DGNB og kravene. Selve certifceringsprocessen, som varetages af Green Building Council Denmark, kræver en DGNB-auditor.

Hvilken certificering er den rette til dit bæredygtige byggeri?

Fortæl os om dit byggeri og formålet med certificeringen. Så kortlægger vi dine muligheder og forklarer, hvordan du kommer videre.

Danmarks første svanemærkede vuggestue

Help2Comply har hjulpet med svanemærkning af Mobilhouses modulbaserede byggesystem. Systemet er bl.a. brugt til opførelsen af en vuggestue i Horsens, som er Danmarks første af sin slags.

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger – både fra offentlige og private bygherrer – og her er Svanemærket et kvalitetsstempel, som sender et klart signal om, at der er styr på alle materialer, elementer og processer.

Benny Møller, CEO, Mobilhouse

Spørgsmål og svar om certificering af bæredygtigt byggeri

Herunder finder du svarene på nogle typiske spørgsmål omkring certificeringen af byggeri, som andre virksomheder stiller.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er bæredygtigt byggeri?
Overordnet set kan man sige, at bæredygtigt byggeri er byggeri, som tager størst muligt hensyn til miljøet, omgivelserne og til de mennesker, som skal opholde sig i bygningen.

Hensynet til miljøet ses bl.a. i forhold til de anvendte materialer og selve opførelsen samt bygningens energiforbrug, behov for vedligehold og mulighed for genanvendelse.

Hensynet til brugerne af bygningen ses i forhold til kvaliteten af byggeriet samt indeklimaet – herunder ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.

For at et byggeri kan blive certificeret som værende bæredygtigt, skal det leve op til en lang række krav. Hvilke krav afhænger af den valgte certificering.
Hvad er en livscyklusvurdering (LCA)?
En livscyklusvurdering – også kaldet LCA (life cycle analysis) – er en beregning af et produkts – her en bygnings – samlede klimapåvirkning.

I beregningen medtages de materialer og den energi, som indgår og bruges i et byggeri, set over bygningens levetid.
 1. Udvinding og fremskaffelse af råmaterialer
 2. Fremstilling af byggematerialer
 3. Byggeproces: Transport og opførelse af bygning
 4. Brug: Energi- og ressourceforbrug til drift og udskiftning af byggematerialer
 5. Efter endt levetid: Nedrivning, affalds- behandling og bortskaffelse

Fra og med 2023 er livscyklusvurderinger påkrævet ved byggeri. Der skal både afleveres en indledende livscyklusvurdering i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse og en endelig livscyklusvurdering, når byggeriet færdigmeldes. Help2Comply kan hjælpe med begge dele.

Læs mere om livscyklusanalyser her
Eller kontakt os for mere info.
Hvorfor skal jeg certificere mit byggeri?
Det er naturligvis helt frivilligt at få sit byggeri certificeret i forhold til bæredygtighed. Nogle bygherrer kan dog stille krav om en certificering, der helt nøjagtigt dokumenterer, hvor bæredygtigt byggeriet reelt er.

Der er et stigende fokus på bæredygtighed – også inden for byggeriet. Og hvis bæredygtighed er en prioritet, giver det rigtig god mening at få byggeriet certificeret.

En certificering som Svanemærket eller DGNB er også et kvalitetsstempel, som beviser, at dit byggeri lever op til en lang række meget strenge krav.

Afhængig af den valgte certificering kan disse krav bl.a. omfatte:
 • Processer og metoder
 • Materialer og kemi
 • Kvalitets- og leverandørstyring
 • Indeklima og energieffektivitet
 • Genanvendelighed og cirkulær økonomi
Kan et byggeri svanemærkes?
Du kender måske primært Svanemærket fra produkterne på hylderne i supermarkedet. Men mærkningen kan også bruges på møbler, bygningsdele og altså byggerier – herunder følgende bygningstyper:
 • Etagebyggeri
 • Skoler og daginsitutioner
 • Parcelhuse og rækkehuse
 • Sommerhuse og fritidsboliger

I Help2Comply har vi erfaring med svanemærkning af byggeri, og vi kan hjælpe dig gennem hele processen, i det omfang du har behov.

Følgende parametre spiller ind, når det gælder svanemærkning af byggeri:
 • Lavt energiforbrug – gerne vedvarende energi
 • Godt indeklima – herunder krav til ventilation og fugtsikring
 • Krav til anvendt kemi – fx i maling, isolering og gulve m.m.
 • Bæredygtigt certificeret træ – bl.a. fra FSC- eller PEFC-certificeret skovbrug.
 • Høj byggeteknisk kvalitet, som vurderes af en uvildig tredjepart
 • Gode muligheder for genbrug og genanvendelse af bygningsdele

Du kan læse mere om svanemærkning af byggeri her – ligesom du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om Svanemærket i forhold til lige netop dit byggeri.
Hvad er en DGNB-certificering?
DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er oprindeligt en tysk bæredygtighedscertificering, der er baseret på FN's definition af bæredygtighed.

Certificeringen anvendes i store dele af Europa samt andre steder i verden og kan tildeles alle typer bygninger og hele byområder.

I 2012 lanceredes en dansk version af DGNB, der er tilpasset dansk lovgivning og bygningsreglementet m.m. DGNB er den mest udbredte certificerings­ordning til bære­dygtigt byggeri i Danmark

I DGNB-systemet kan et byggeri blive tildelt sølv, guld eller platin, alt efter hvor mange point byggeriet scorer inden for disse seks hovedområder:
 1. Miljøkvalitet
 2. Økonomisk kvalitet
 3. Social kvalitet
 4. Teknisk kvalitet
 5. Proceskvalitet
 6. Områdets kvalitet
Derudover kan et byggeri opnå tillægsudmærkelser inden for trivsel og indeklima samt arkitektonisk kvalitet. Kravene favner således bredere end fx Svanemærket, og der er samtidig større fleksibilitet, i forhold til hvordan man kan anskaffe sig en DGNB-certificering.

Som DGNB-konsulent kan Help2Comply rådgive om DGNB og bl.a. hjælpe dig med at vurdere, om du skal vælge DGNB eller Svanemærket til dit bæredygtige byggeri.

Til selve DGNB-certificeringen skal du dog have fat i en auditor. Vi henviser dig gerne til en dygtig en af slagsen.

Du kan læse mere om DGNB her – ligesom du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om DGNB-certificering i forhold til lige netop dit byggeri.
Hvilken certificering skal jeg vælge?
Hos Help2Comply kan vi rådgive dig om Svanemærket og DGNB samt de mange krav og retningslinjer, som gælder for de to certificeringer.

Sådan kan vi klæde dig bedst muligt på til at vælge den rette certificering til dit bæredygtige byggeri. Det valg afhænger naturligvis også af selve byggeriet – herunder materialer og proces – og formålet med certificeringen.

Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du tager os med på råd så tidligt som muligt i processen. Kontakt os her for en uforpligtende indledende snak om dit projekt.
Hvor meget kan jeg selv gøre?
Uanset hvilken certificering I vælger, kan processen virke kompleks og uoverskuelig. Derfor er det en god idé at alliere sig med en erfaren rådgiver som Help2Comply. Vi kan styre dig uden om faldgruberne og sikre en effektiv og professionel proces.

En stor del af arbejdet handler om at indhente den nødvendige dokumentation fra leverandører af materialer og produkter, som anvendes i byggeriet.

Når det er defineret, hvilke dokumentationskrav der er gældende i dit byggeris tilfælde, vil du i vid udstrækning kunne varetage indhentningen af dokumentationen. Vi vil dog alligevel anbefale at få dokumentationen gennemgået, inden du sender den videre i systemet. Lever dokumentationen ikke op til kravene, kan processen nemlig trække ud.
Hvad koster det at få certificeret et byggeri?
Prisen for at få certificeret et byggeri afhænger af den valgte certificering, byggeriets kompleksitet og mange andre faktorer.

Certificeringen af et byggeri er en investering, som med den rigtige markedsføring vil kunne styrke din virksomheds grønne profil.

Vil du vide mere om certificering af bæredygtigt byggeri?

Fortæl os om dit byggeri, og hvad du ønsker at opnå med certificeringen. Så fortæller vi, hvordan vi kan hjælpe med processen.

Seneste artikler om bæredygtigt byggeri