Tekstiler

21. marts 2023

Er dine kunder bekymrede for PFAS?

  PFAS har fyldt meget i medierne den seneste tid. Bekymringen stiger blandt forbrugerne og spreder sig som ringe i vandet op igennem leverandørkæden. Kan du […]
6. november 2020

Nye REACH-krav til 33 CMR-stoffer i tekstiler er nu i kraft

Fra den 1. november 2020 må 33 kemikalier, der er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets frugtbarhed, ikke længere anvendes i tøj, tekstiler […]
7. juni 2019

Sverige og Frankrig foreslår et forbud mod over tusind allergifremkaldende stoffer i tekstiler og læder

Sverige og Frankrig foreslår et EU-forbud mod mere end 1.000 allergifremkaldende stoffer i blandt andet tøj og sko. Ifølge forslaget bør tekstilvarer og lædervarer, der sælges […]
17. juli 2018

CMR-stoffer i tekstiler reguleres

Den 26. april 2018 godkendte EU-medlemsstaterne Europa-Kommissionens forslag om at begrænse brugen af 33 kræftfremkaldende, mutagene og reproduktive (CMR) stoffer i tøj, tekstiler og fodtøj under […]
13. maj 2018

Ny PPE-forordning om grydelapper, grillhandsker m.m.

Fra den 21. april 2018 skal personlige værnemidler til husholdningsbrug som fx grydelapper og -luffer ifølge den nye PPE-forordning bære CE-mærket. Det betyder, at produkterne fremover […]
1. februar 2017

EU forbyder fluorstoffer

EU har netop forbudt en række fluorstoffer, der hører til de mest miljøfarlige stoffer. Næste mål er at udfase stofferne globalt. Stofferne bruges i produkter som […]