Miljømærkning og certificering af dine produkter gør det ikke alene tydeligt, at dine produkter tager hensyn til miljø og mennesker. Miljømærker som fx Svanemærket og EU-Blomsten kan også øge dit brands troværdighed. Sådan kan dit produkt blive mere attraktivt i dine kunders øjne.

Lad Help2Comply lave dine miljømærkninger. Så får du professionel og erfaren hjælp til at indhente den nødvendige information og udforme ansøgningen i henhold til kriterierne.

Samtidig rådgiver vi om, hvilke ændringer der evt. skal til i produktionen, for at din virksomhed opfylder kravene. Med den hjælp kan du være sikker på, at mærkningen forløber effektivt og sker helt i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som gælder for den specifikke mærkningsordning.

Svanemærket og EU-Blomsten er de to mest udbredte og anerkendte miljømærker i Danmark. De favner bredt og bliver brugt af mere end 12.000 forskellige produkter. Alt lige fra sæbe og vaskepulver til byggeprodukter, el-artikler og møbler kan få Svanemærket og/eller EU-Blomsten.

Mærkerne er nogen af verdens skrappeste miljøcertificeringer (type 1, ISO 14024) og de stiller produktspecifikke krav og parametre som fornybare, recirkulerede og bæredygtige råvarer, skrappe miljø- og kemikaliekrav, kvalitet og levetid.

Kilde: Ecolabel.dk – Nøgletal, maj 2022

Miljømærkerne og FN's verdensmål

Miljømærker som Svanemærket er et effektivt redskab til at realisere flere af FN's 17 verdensmål – herunder mål 12, 14 og 15:
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Svanemærket arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen.

Der stilles bl.a. krav til bæredygtig udnyttelse af ressourcer fra naturen, øget brug af fornybare ressourcer og effektiv udnyttelse af råvarer, energi og vand under produktion.

Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden og dermed mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren.

FN's Verdensmål nr. 12
Mål 14: Livet i vandet
Svanemærket stiller skrappe krav til brug af kemikalier og mindsker derved udledningen i havet. Der stilles også krav til rensning af spildevandet fra produktionen.

FN's Verdensmål nr. 14
Mål 15: Livet på land
Svanemærket stiller krav til det træ, der bliver brugt i bl.a. papir, møbler, hygiejneprodukter og byggeri. Træet skal være lovligt, og det skal kunne spores, hvor træet kommer fra. Der må ikke anvendes truede træarter. Og en høj andel af træet skal være certificeret bæredygtigt skovbrug.

FN's Verdensmål nr. 15

Andre certificeringer

Help2Comply hjælper også med andre certificeringer – herunder alternative miljømærker. Er du i tvivl om, hvilken certificering der er mest oplagt i dit tilfælde, rådgiver vi dig gerne om mulighederne.

Svensk Møbelfakta
Svensk Møbelfakta er en type 1-certificering på linje med Svanen og EU-Blomsten. Svensk Møbelfakta er blot målrettet møbler. Ved offentlige udbud efterspørges ofte en type 1-certificering.

Alle type 1-miljømærker er baseret på den samme internationale standard, ISO 14024. Kravene og processerne er således de samme, selv om miljømærket er et andet og måske mindre udbredt.

Produkter, der er godkendt af Svensk Møbelfakta, opfylder derfor miljøkrav, der er fastsat af en uafhængig tredjepart, og som er udviklet ud fra et livscyklusperspektiv.

Svensk Møbelfakta vurderer møblerne ud fra disse tre parametre:
 • Kvalitet
 • Miljø
 • Ansvarlige værdikæder
I vurderingen indgår:
 • Sociale krav
 • Tekniske krav
 • Miljømæssige krav
 • Produktionsetiske krav
Svensk Møbelfakta er et muligt alternativ, hvis du vil have miljømærket dine møbler med en Type 1-certificering.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Svensk Møbelfakta ...

I dialogen med dig finder vi ud af, hvilken certificering der er mest fordelagtig for dig og dine produkter.
B Corp
B Corp-certificerede virksomheder er kendetegnet ved, at de arbejder for at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og for bundlinjen. Samtidig lever de op til højere standarder både socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed.

Som uddannet B Leader kan Vivi Schytt og Help2Comply hjælpe din virksomhed med at blive B Corp-certificeret.

Certificeringen sker via værktøjet B Impact Assessment, der på baggrund af ca. 300 spørgsmål vurderer en virksomheds positive aftryk på 5 centrale områder:
 • Ledelse
 • Medarbejdere
 • Samfund
 • Miljø
 • Kunder
Kontakt os, hvis du vil vide mere om B Corp ...
Sundhedsmærkning
I forlængelse af miljømærkning arbejder vi også med sundhedsmærkning, som fx Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark.

Eksempler på produkter m.m., som vi kan hjælpe med at få miljømærket

 
 • Nils Knudsen
  Help2Comply har været superprofessionelle i denne certificeringsproces. Vi fortsætter miljømærkningen af vores øvrige produkter i samarbejde med Vivi og co.
  Nils Knudsen
  Magnus Olesen A/S
 • Erik Serritslev Jørgensen
  Help2Comply har kørt certificeringsprocessen for os. Heldigvis – for uden dem var vi aldrig kommet i mål med Svanemærket.
  Erik Serritslev Jørgensen
  Upcycling Scandinavia

Bestil gratis screening af dit produkt

Overvejer du at få miljømærket et eller flere af dine produkter, kan du bestille en gratis screening her. Dit produkt bliver analyseret, og du får besked om, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til miljømærkning.

Help2Comply kan naturligvis også håndtere det videre forløb med udformning af ansøgning og dialog med Miljømærkning Danmark.

Gratis screening


Spørgsmål og svar om miljømærkning

Herunder finder du svarene på nogle typiske spørgsmål omkring miljømærkning, andre virksomheder stiller.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål om miljømærkning, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er et miljømærke?
Miljø- og sundhedsmærker tildeles produkter og virksomheder, der lever op til en lang række krav til bl.a. ingredienser, produktion, emballage, affald og mange andre aspekter.

I Danmark er Svanemærket og EU-Blomsten de officielle miljømærker. I Danmark bruger vi dog også Den Blå Krans, ECOCERT, GOTS og OEKO-TEX. De udstedes af forskellige instanser og har forskellige krav og specifikationer, som produktet skal leve op til.
Hvad står miljømærkerne for?
Svanemærket og EU-Blomsten står for:
 • Skrappe miljøkrav i hele værdikæden
 • Skrappe krav til kemikaliebrug
 • Stramning af krav for at skabe bæredygtig udvikling
 • Certificering og kontrol
GOTS (Global Organic Textile Standard) står for:
 • Krav til økologisk dyrkning af bomuld
 • Krav til brugen af kemikalier i tekstiler
 • Stor global udbredelse
Den Blå Krans står for:
 • Forebyggelse af allergi
 • Krav til produkter i kontakt med huden
Ecocert står for:
 • Et øget fokus på økologi
 • Bæredygtighed
OEKO-TEX standard 100 står for:
 • Fokus på kemikalier i tekstiler
 • Globalt udbredt og anerkendt
 • Udbredelsen gør det nemmere at sammensætte en leverandørkæde
Hvilke produkter m.m. kan miljømærkes?
Miljømærkning sker typisk af
 • Batterier
 • Rengørings- og vaskemidler
 • Toiletpapir
 • Bygninger og bygningsdele
 • Møbler og andet boliginteriør
 • Papir
 • Shampoo og sæbe
 • Bleer og vådservietter
 • Bygge- og boligprodukter
 • Tryksager
Også produkter som f.eks. hårde hvidevarer og græsslåmaskiner kan miljømærkes.

Det gælder ligeledes serviceydelser og institutioner som f.eks.
 • Hoteller
 • Dagligvarebutikker
 • Campingpladser
 • Skoler
 • Daginstitutioner
 • Vaskehaller
Hverken Svanemærket eller EU-Blomsten anvendes på fødevarer, drikkevarer eller medicin.
Hvordan får jeg et miljømærke?
Alle kriterier for et produkt skal dokumenteres og samles i en ansøgning, som sendes til det certificerende organ (f.eks. Miljømærkning Danmark). Der kan være op til 100 forskellige kriterier, der skal opfyldes.

Ansøgningsprocessen kan se sådan ud:
 1. Indholdsstoffer kortlægges og vurderes i samarbejde med leverandørerne
 2. Krav til alle processerne skal dokumenteres (f.eks. spildevandsbehandling, emballage, affald, arbejdsmiljø, kvalitet og transport)
 3. Dokumentstyring, lagerstyring og den/de ansvarlige for miljømærket skal dokumenteres
 4. Dokumenterne evalueres løbende, samles i en ansøgning og indsendes
 5. Eventuelle forhold/dokumentation optimeres løbende
 6. Kontrolbesøg fra det certificerende organ (f.eks. Miljømærkning Danmark)
Hvad koster det at få et miljømærke?
Miljø- og sundhedsmærkning er en investering, som med den rigtige markedsføring kan øge salget, ligesom din virksomhed i processen kan finde muligheder til optimering af produktionen, minimering af spild m.m.

Dette hjælper samlet set med at indtjene investeringen. Prisen varierer fra produkt til produkt og afhænger af størrelsen på din virksomhed, beliggenheden samt produktgruppe.

For alle produkter skal man betale:
 • Ansøgningsgebyr til den certificerende udbyder skal betales, når ansøgningen er sendt ind. For licens til miljømærket Svanen er ansøgningsgebyret typisk 3.000 Euro og til EU Blomsten typisk 2.000 Euro.
 • Omkostninger til kontrolbesøg i forbindelse med certificeringen, hvis produktionen foregår uden for Norden. Prisen for et kontrolbesøg er typisk 1.500-2.500 Euro.
 • Anvendelsesgebyr af den miljømærkede omsætning, fra det tidspunkt hvor du får certificeringen (typisk 0,3 %). Anvendelsesgebyret afregnes årligt.
 • Et mindre forlængelsesgebyr, når kriterierne revideres – typisk hvert 4.-5. år.
Må jeg bruge miljømærket i min markedsføring?
Ja, det må du. Der er få, enkle regler for at anvende miljømærkerne i din markedsføring:
 • Markedsføringen må ikke være vildledende
 • Specifikationer for logo skal overholdes

Vil du vide mere om miljømærkning?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du og din virksomhed kan få miljømærket et eller flere produkter.

Seneste artikler om miljømærkning