Tøj og andre tekstiler kan indeholde en række af problematiske kemikalier, som enten er skadelige for mennesker eller miljø. Det er et område med stigende fokus fra medier, forbrugerorganisationer og jeres kunder. Også politisk står temaet højt på dagsordenen – både herhjemme og i EU-regi.
Help2Comply kan hjælpe med at sikre, at jeres tekstiler overholder gældende lovgivning, herunder den europæiske kemikalielovgivning, REACH, og nationale særregler.

Ud over den komplekse lovgivning vil du typisk også blive mødt af skærpede krav fra forhandlere og andre B2B-led.

Derfor er det vigtigt, at du som producent, importør eller sælger af tøj og andre produkter lavet helt eller delvist af tekstiler, er opmærksom på den række af kemikalier, som er enten forbudte, eller som kun er tilladt i begrænset mængde i produktionen.

Undgå dyre tilbagekaldelser, forbrugerklager og dårlig omtale

Det kan være problematisk at navigere rundt i, hvad der er lovgivning i EU, og hvad der er særregler i de enkelte lande. Kemi i tekstiler kræver desuden både et stort kendskab til selve tekstilproduktionen og brugen af kemiske stoffer.

Help2Comply hjælper med rådgivning, indsigt og overblik i forhold til lovgivningen. Så kan du trygt koncentrere dig om salget.
Med et miljømærke – som fx Svanemærket – på dit tekstilprodukt sender du et klart signal om, at det lever op til en lang række strenge krav til miljø, kemikalier, fornybare råvarer og kvalitet.

Spørgsmål og svar om kemi i tekstiler

Herunder finder du svarene på nogle af de spørgsmål, virksomheder ofte stiller omkring tøj og andre tekstiler.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål om sikre tekstiler, er du velkommen til at kontakte os.

I hvilke tekstilprodukter indgår kemikalier?
Der indgår kemikalier i produktionen af mange tekstiler. Tekstiler indgår desuden i flere forskellige produkter. Vi har erfaring med rådgivning om kemi i disse produkter:
  • Tøj
  • Fodtøj
  • Tasker
  • Tørklæder
  • Puder
  • Møbelstoffer
Hvilken lovgivning er tekstiler omfattet af?
Tekstiler er omfattet af EU's kemikalielovgivning, REACH, som i bilag 17 indeholder en liste over stoffer med forbud eller begrænsninger i anvendelse eller markedsføring.

Derudover er der kandidatlisten, som er en liste over særligt problematiske stoffer (SVHC), som opdateres løbende med nye stoffer. Her har producenten pligt til at informere i leverandørkæden.
Hvad er "stoffer med unødig kemi”?
Der kan forekomme andre stoffer i tekstiler, som ikke er omfattet af lovgivningen. Det betyder dog ikke, at de ikke har uønskede virkninger.

Der kan være tale om stoffer, der har en virkning på produktet, men hvor man bør stille sig selv spørgsmålet, om den ønskede virkning er nødvendig? Og om brugen af kemikalier (og dermed udsættelse for disse kemikalier) er rimelig, eller om der er tale om en udsættelse for ”unødvendig kemi”. Det gælder f.eks. for bakteriedræbende stoffer.
Gælder der særlige krav til børnetøj?
Ja. For børnetøj og børneprodukter med tekstil stiller produktsikkerhedsloven krav om, at produkterne skal være sikre.

For at kunne overholde produktsikkerhedsloven er det i forbindelse med tekstiler til børn særligt vigtigt at være opmærksom på snore og smådele, når det handler om fysisk/mekanisk sikkerhed.

Det skyldes, at små børn kan blive kvalt, hvis de sluger smådele, eller hvis snore eller bindebånd i hætter hænger fast i legeredskaber.
Hvilke regler gælder der ved eksport?
Hvis du sælger tekstiler, børnetekstiler eller børneprodukter med tekstiler til udenlandske markeder, skal du være opmærksom på, at nogle lande kan have nationale særregler.

Det gælder både for indhold af kemiske stoffer, den fysisk/mekaniske sikkerhed og fx brandbarhed.

Help2Comply kan hjælpe og rådgive dig ved eksport. Kontakt os for mere info ...
Hvordan stiller jeg krav til min leverandør?
Vælg din leverandør med omhu. Selv om din leverandør virker troværdig, er det en god idé at lave en skriftlig aftale om, hvilke krav tekstilerne, som du køber, skal leve op til.

Lav en samhandelskontrakt med en liste over stoffer med forbud eller begrænsninger.

Vil du vide mere om reglerne for kemi i tekstiler?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du og din virksomhed kan sikre, at I lever op til krav og regler for kemi i tekstiler.

Seneste vidensartikler om tekstiler