Vivi Schytt (40 11 09 20)

25. januar 2019

Ny bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer

Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2018 om fødevarekontaktmaterialer. Denne bekendtgørelse erstatter BEK nr. 822 af 26/06/2013. Den nye bekendtgørelse indeholder følgende ændringer: […]
25. januar 2019

EU foreslår at begrænse formaldehyd i specifikke legetøjsmaterialer

EU foreslår at begrænse formaldehyd i specifikke legetøjsmaterialer i tillæg C til legetøjsdirektivet 2009/48/EC (TSD). Begrænsningerne kan træde i kraft ved udgangen af 2020. Der foreslås […]
25. januar 2019

6 nye stoffer på SVHC-kandidatlisten

Den 15. januar 2019 tilføjede Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, seks nye “Substances of Very High Concern” (SVHC-stoffer) til kandidatlisten. Det samlede antal SVHC-stoffer på kandidatlisten er […]
16. januar 2019

Nyt om phthalater i legetøj og øvrige forbrugerprodukter

Europa-Kommissionen har vedtaget en ændring i den europæiske kemikalielovgivning (REACH), der påvirker legetøj samt andre forbrugerprodukter fremstillet af blødgjort materiale. Den nye lov, som træder i […]
16. januar 2019

Miljømærker og FN’s 17 verdensmål

Miljømærkerne bidrager aktivt til en lang række af FN’s verdensmål. Både Svanemærket og EU-Blomsten bidrager især til verdensmål nr. 12 om at sikre bæredygtigt forbrug og […]
11. december 2018

Ministeren har fokus på ulovligt legetøj

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen undersøger mulighederne for hurtigere sagsbehandling og uddeling af administrative bøder, når der opdages ulovlig kemi i legetøj. Efter flere fund af […]