Vivi Schytt (40 11 09 20)

1. februar 2017

Kun få produkter tilbage med triclosan

En undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen viser, at konserveringsmidlet triclosan i dag kun bruges i begrænset omfang. Triclosan er et konserveringsmiddel, der blandt andet bruges i kosmetik. […]
1. februar 2017

EU forbyder fluorstoffer

EU har netop forbudt en række fluorstoffer, der hører til de mest miljøfarlige stoffer. Næste mål er at udfase stofferne globalt. Stofferne bruges i produkter som […]
1. februar 2017

EU fjerner forbud mod brug af CMR-stoffer i kosmetik

Siden 2010 har det automatisk været forbudt i hele EU at bruge de såkaldte CMR-stoffer i kosmetik. EU-Kommissionen vil meget overraskende fjerne forbuddet mod brug af […]
15. september 2016

Nye EU-regler om plastmaterialer og plastgenstande bestemt til kontakt med fødevarer

EU har for nylig ændret lovgivningen vedr. plastmaterialer og plastgenstande bestemt til kontakt med fødevarer (2016/1416/EU). Der er tale om en omfattende ændring, som vil blive […]
9. august 2016

Nyt stof på SVHC-listen

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC). Den 20. juni 2016 tilføjede ECHA Benzo[def]chrysene til SVHC-listen. Med dette stof er det samlede […]
9. august 2016

Husk fristen: Er dine produkter behandlet med biocider?

Fra d. 1. september 2016 gælder ny lovgivning for produkter, der er behandlet med et biocid, som sendes på EU-markedet. Aktivstoffet i biocidet skal være godkendt […]