Kosmetik

21. marts 2023

Er dine kunder bekymrede for PFAS?

  PFAS har fyldt meget i medierne den seneste tid. Bekymringen stiger blandt forbrugerne og spreder sig som ringe i vandet op igennem leverandørkæden. Kan du […]
22. december 2022

EU ophæver fareklassificering af titandioxid

  EU-Domstolen mener, at fareklassificeringen af titandioxid bygger på test, der ikke er i overensstemmelse med CLP-forordningens retningslinjer. Titandioxid – også kaldet titaniumdioxid – er et […]
11. juni 2020

Danmark indfører mikroplastforbud i visse kosmetiske produkter

En ny bekendtgørelse indfører forbud mod mikroplast i kosmetiske rinse off-produkter. Den omfattede bruges typisk i disse produkter for at give en skrubbeeffekt. I bekendtgørelsen defineres […]
25. januar 2019

EU begrænser brugen af o-phenylphenol og dets salte i kosmetiske produkter

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 27. november 2018 forordning 2018/1847/EU for at begrænse brugen af o-phenylphenol og salte heraf i kosmetiske produkter. Herunder kan du læse hovedpunkterne i […]
25. april 2018

To nye kemikalier tilføjet begrænsningsbilaget

EU har den 19. april 2018 tilføjet to nye kemikalier til listen over begrænsninger i bilag XVII i REACH (Begrænsningsbilaget). Disse to kemikalier tilføjes som entry […]
21. april 2017

Sverige vil forbyde mikroplast i kosmetik

Den svenske Kemikalieinspektionen har allerede foreslået et forbud mod mikroplast i visse hudplejeprodukter – og vil i 2017 se på, om det foreslåede forbud skal omfatte […]