Der er strenge krav til kosmetiske produkter, der bringes på markedet i EU.
Med introduktionen af Europa-Parlamentets og Europa-Rådets Forordning 1223/2009 i november 2009 blev reglerne for markedsføring af kosmetik og plejeprodukter yderligere skærpet.

Forordningen har betydning for alle, der udvikler og sælger kosmetik og plejeprodukter:
 • Producenter
 • Distributører
 • Forhandlere
 • Importører
EU-lovgivningen stiller særlige krav til brugernes sikkerhed og til mærkning af produkter. Siden juli 2013 har alle kosmetiske produkter skullet anmeldes i EU’s portal CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
Med et miljømærke – som fx Svanemærket – på dit kosmetikprodukt sender du et klart signal om, at det lever op til en lang række strenge krav til miljø, kemikalier, fornybare råvarer og kvalitet.
Også for emballagen er der krav til udformning med henblik på både at begrænse materialeforbruget og spild af produkterne.
Der findes flere mærker og certificeringer, som også viser, at dit kosmetikprodukt lever op til forskellige standarder som fx
 • Ecocert – omtanke for forbrugeren og planeten
 • Den Blå Krans – allergivenlige produkter

Spørgsmål og svar om kemi i kosmetik og plejeprodukter

Herunder finder du svarene på nogle af de spørgsmål, virksomheder ofte stiller omkring brugen af kemi i kosmetiske produkter.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål om kosmetik, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilken lovgivning er kosmetiske produkter omfattet af?
Kosmetiske produkter er omfattet af EU's kosmetikforordning. Det gælder for alle kosmetiske produkter, der findes på markedet i EU, dvs. både kosmetiske produkter, der er produceret i EU, og dem, der bliver importeret.
Skal kosmetiske produkter godkendes af myndighederne, før de må markedsføres?
Nej, kosmetiske produkter bliver ikke godkendt af en myndighed. Det er den, der er ansvarlig for markedsføringen, der er ansvarlig for, at produkterne er sikre.

Når produkterne sættes på markedet, skal den markedsføringsansvarlige anmelde produkterne til EU-Kommissionen, der registrerer alle produkterne på det europæiske marked.

Registreringen er ikke en godkendelse!
Hvordan anmelder man kosmetiske produkter til EU-Kommissionen?
Når den ansvarlige person skal anmelde et kosmetisk produkt, skal virksomheden fremsende en række oplysninger til Kommissionen via EU's kosmetikdatabase CPNP.

Når man har anmeldt et kosmetisk produkt, får produktet et CPNP-nummer. Dette nummer er ikke en godkendelse, men blot et registreringsnummer.
Hvad er en sikkerhedsvurdering?
En sikkerhedsvurdering er en vurdering af samtlige ingredienser, hvor der sammenholdes data omkring de potentielle skadevirkninger af hver enkelt ingrediens med den udsættelse, man forventer, at brugeren kan få ved normal og forudsigelig brug.

I sikkerhedsvurderingen skal også tages hensyn til særligt følsomme brugergrupper som fx børn. Der skal tages hensyn til en række forhold omkring brugen af produktet – herunder:
 • Hvor meget af produktet, brugerne vil anvende pr. dag
 • Hvor stort hudareal, der udsættes
 • Hvor ofte man bruger produktet
 • Hvor meget der kan trænge igennem huden
Når alle faktorer er inddraget i vurderingen, kan der drages en konklusion om, hvorvidt produktet anses for at være sikkert. Kun hvis produktet vurderes sikkert til den tilsigtede anvendelse, kan det sættes på markedet.

Det er den, der er ansvarlig for markedsføringen i EU, der også er ansvarlig for at udarbejde og opbevare sikkerhedsvurderingen.
Er det tilladt at teste kosmetiske produkter på dyr?
Det er ikke tilladt at teste kosmetik på dyr, hverken de færdige produkter eller ingredienserne enkeltvis.

For at undgå, at reglerne kan omgås ved, at et firma tester kosmetiske ingredienser med et ikke-kosmetisk formål, fx et medicinsk formål, og et andet firma herefter bruger disse data til at markedsføre deres kosmetik, har man også indført et markedsføringsforbud.

Det betyder, at produkter og ingredienser, der er blevet testet på dyr efter 2009 ikke må markedsføres – uanset hvad formålet med testene har været.
Hvordan skal kosmetik mærkes?
Kosmetiske produkter skal være mærket efter reglerne i artikel 19 i kosmetikforordningen.
 • Firmanavn og adresse på ansvarlig person, hvilket vil sige hovedsædet for fabrikanten eller navn og adresse på det firma, som inden for EU har ansvaret for produktet. Navn og firmaadresse kan forkortes, blot man stadig kan identificere virksomheden
 • Er det kosmetiske produkt importeret fra et land uden for EU, skal oprindelseslandet angives
 • Det nominelle indhold i vægt eller volumen
 • "Mindsteholdbarhedsdato" – altså den dato, hvor det kosmetiske produkt ved hensigtsmæssig opbevaring bevarer sin virkning og er sikkert for forbrugeren
 • Særlige forsigtighedsregler (sikkerhedsforskrifter): Her skal anføres en brugsanvisning, hvor der er tale om et produkt, som kræver vejledning for at anvendes korrekt og sikkert af slutbrugeren
 • Fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse (batchnummer), så dato og sted for produktionen kan identificeres
 • Produktets funktion, medmindre det fremgår klart af produktets samlede præsentation
 • Indholdsdeklarationen, der oplyser om alle ingredienser/bestanddele, opstillet i rækkefølge efter aftagende vægt
 • Ingredienserne skal anføres med deres INCI-navn

Vil du vide mere om reglerne for kemi i kosmetik og plejeprodukter?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du og din virksomhed kan sikre, at I lever op til krav og regler for kemi i kosmetik.

Seneste vidensartikler om kosmetik