Materialer med kontakt til fødevarer er et strengt reguleret produktområde. Overordnet set skal produkterne være trygge at benytte for forbrugeren, og de må ikke ændre fødevarens smag eller lugt.
Reglerne omfatter alle produkter, der har kontakt til fødevarer såsom:
 • Emballage med direkte kontakt til fødevarer
 • Madkasser
 • Grydeskeer
 • Køkkenmaskiner
 • Køkkenrulle
 • Bagepapir
 • Papir- og stofservietter
Listen er længere og omfatter lignende varer, og vi oplever tit, at en kunde bliver overrasket over, hvad der egentligt er reguleret og omfattet af reglerne for fødevarekontaktmaterialer.
Med et miljømærke – som fx Svanemærket – på dit produkt til fødevarer sender du et klart signal om, at det lever op til en lang række strenge krav til miljø, kemikalier, fornybare råvarer og kvalitet.
Der findes flere mærker og certificeringer, som også viser, at dit produkt til fødevarer lever op til forskellige standarder som fx
 • Ecocert – omtanke for forbrugeren og planeten

Spørgsmål og svar om fødevarekontaktmaterialer

Herunder finder du svarene på nogle af de spørgsmål, virksomheder ofte stiller omkring brugen af kemi i materialer til fødevarekontakt.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er fødevarekontaktmaterialer?
Materialer og genstande, der under deres produktion, forarbejdning, opbevaring, tilberedning og servering kommer i berøring med fødevarer, kaldes fødevarekontaktmaterialer.

Eksempler på fødevarekontaktmaterialer:
 • Beholdere til transport af fødevarer
 • Emballeringsmaterialer
 • Køkkenredskaber
 • Bordservice
Hvilken lovgivning er fødevarekontaktmaterialer omfattet af?
Der findes meget lovgivning om materialer med fødevarekontakt – både danske bekendtgørelser og en lang række forordninger fra EU.

De mest brugte forordninger er:
 • Rammeforordningen inden for lovgivning om materialer med fødevarekontakt – Forordning 1935/2004/EU
 • Forordning 2023/2006: Om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
 • Bek nr. 822 af 26/06/2013: Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer
 • Bek nr. 1428 af 05/12 2017: Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
Ved eksport skal du desuden have styr på lovgivningen i modtagerlandet og have den nødvendige dokumentation.
Findes der lovgivning for specifikke materialer?
Ja, ud over den generelle lovgivning er visse materialer bestemt til kontakt med fødevarer omfattet af specifikke EU-foranstaltninger:
 • Keramiske materialer
 • Regenereret cellulosefilm
 • Plast (herunder genvundet plast)
 • Aktive og intelligente materialer
Der findes desuden specifikke regler for visse udgangsstoffer, der anvendes til produktion af materialer bestemt til kontakt med fødevarer. Den mest omfattende foranstaltning er EU forordning om plastmaterialer og -genstande, forordning (EU) nr. 10/2011.
Hvor skal man registreres for at sælge fødevarekontaktmaterialer?
Alle virksomheder, der producerer, importerer eller sælger fødevarekontaktmaterialer i Danmark, skal registreres hos Fødevarestyrelsen.
Hvad er en overensstemmelseserklæring?
I Danmark skal alle fødevarekontaktmaterialer ledsages af en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen skal vise, at materialet er i overensstemmelse med reglerne.

En overensstemmelseserklæring for fødevarekontaktmaterialer skal indeholde:
 • En entydig reference til dit produkt
 • Producentens navn og adresse
 • En angivelse af den lovgivning erklæringen omfatter
 • Dato og underskrift
Begrænsninger i anvendelsen af materialet skal bl.a. fremgå af overensstemmelseserklæringen, fx hvilken fødevare materialet kan bringes i kontakt med, og de temperaturer, som det kan udsættes for.
Er der bestemte stoffer man skal være opmærksom på?
Der anvendes mange forskellige materialer til kontakt med fødevarer. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

For fødevarekontaktmaterialer i træ vurderer Fødevarestyrelsen, at det er uden risiko at bruge træ fra de nordiske trætyper som bøg, eg, fyr og ask til fødevarer.

For fødevarekontaktmaterialer i porcelæn og fajance er der specifikke regler, der gælder for afsmitning af bly og cadmium fra keramik.

Vil du vide mere om reglerne for fødevarekontaktmaterialer?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du og din virksomhed kan sikre, at I lever op til krav og regler for materialer til fødevarekontakt.

Seneste vidensartikler om fødevarekontaktmaterialer