Legetøj skal være mærket rigtigt, og man skal være i besiddelse af den rigtige dokumentation for til stadighed at kunne bevise, at mærkningen er korrekt, og at legetøjsproduktet overholder den gældende lovgivning. Desuden er der nu større krav til dokumentation for selve produktionen.
Ud over EU-direktiver og danske bekendtgørelser og særregler er der stigende krav og trends blandt forbrugere og forbrugerorganisationer. Der kommer øget fokus på specifikke kemiske stoffer i legetøj, fordi der kommer ny viden på området.

Det kan ofte være svært at følge med, da legetøj er et område med stor opmærksomhed fra både politikere og medierne. Og det kræver et indgående kendskab til indholdet af kemiske stoffer i de produkter, man markedsfører.

Det kan selvsagt være katastrofalt, hvis legetøj indeholder kemi – for børnene såvel som for den virksomhed, der har produceret eller importeret legetøjet uden at have styr på kravene.

Help2Comply kan hjælpe dig med at styre uden om katastrofen ved at gøre et grundigt forarbejde og løbende holde dig ajour med udviklingen på området.

En del af standarden

Help2Comply deltager desuden i standardiseringen inden for legetøj. Det giver en stor indsigt i de standarder, der direkte påvirker kravene til legetøj, og viden om fremtidens markedskrav. Den indsigt og viden kommer dig og din virksomhed til gode, når I samarbejder med Help2Comply.

Du kan booke et møde med os her.
Med et miljømærke – som fx Svanemærket – på dit legetøj sender du et klart signal om, at produktet lever op til en lang række strenge krav til miljø, kemikalier, fornybare råvarer og kvalitet.
Legetøj, der markedsføres i EU, skal CE-mærkes. Og det er dit ansvar som producent eller importør, at legetøjet bliver mærket korrekt.

Spørgsmål og svar om kemi i legetøj

Herunder finder du svarene på nogle af de spørgsmål, virksomheder ofte stiller omkring legetøj.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål om legetøj, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilken lovgivning er legetøj omfattet af?
Legetøj skal leve op til sikkerhedskravene i Legetøjsbekendtgørelsen, som er Danmarks implementering af det europæiske legetøjsdirektiv.

Der er 6 sikkerhedskrav, som legetøj skal leve op til:
 1. fysiske og mekaniske egenskaber
 2. antændelighed
 3. kemiske egenskaber
 4. elektriske egenskaber
 5. hygiejne
 6. radioaktivitet
Desuden skal legetøj leve op til EU's kemikalielovgivning, REACH, som i bilag 17 indeholder en liste over stoffer med forbud eller begrænsninger i anvendelse eller markedsføring.

Derudover er der kandidatlisten, som er en liste over særligt problematiske stoffer (SVHC), som enten er forbudte eller kun må bruges i begrænset omfang. Listen opdateres løbende med nye stoffer. Her har producenten pligt til at informere i leverandørkæden.
Er mit produkt legetøj?
Legetøj er produkter, der er konstrueret eller beregnet til at blive brugt under leg af børn under 14 år.

Vær opmærksom på, at produktet ikke udelukkende behøver at være beregnet til leg for at kunne blive betragtet som legetøj. Fx vil en bamse på en nøglering eller en rygsæk med udseende som et tøjdyr blive betragtet som legetøj.

Omvendt er der også produkter, der er beregnet til leg, men ifølge legetøjsbekendtgørelsen ikke i denne sammenhæng betragtes som legetøj. Det betyder, at du ikke må sælge dem som legetøj. Det er fx puslespil med over 500 brikker, rulleskøjter beregnet til børn over 20 kg og løbehjul beregnet til transport.
Hvilke ansvar og forpligtelser har jeg?
Der er forskel på ansvar og forpligtelser, afhængig af om du er fabrikant, importør eller distributør:
 • Du er fabrikant hvis du fremstiller eller får fremstillet legetøj under eget navn eller varemærke
 • Du er importør du køber legetøj udenfor EU
 • Du er distributør hvis du importerer legetøj fra et andet land i EU
Uanset om du er fabrikant, importør, eller distributør af legetøj, har du et ansvar for, at de væsentlige sikkerhedskrav bliver overholdt.
Hvilken dokumentation og mærkning skal jeg have som fabrikant?
Som fabrikant har du ansvaret for udarbejdelsen af den tekniske dokumentation og overensstemmelseserklæringen og skal gemme den i 10 år.

Desuden skal du påføre CE-mærke, evt. advarsler, identifikation, navn/varemærke og adresse.

Og derudover skal du vedlægge en brugsanvisning og sikkerhedsoplysning på legetøjet, hvis det er nødvendigt for sikker brug af legetøjet.
Hvilken dokumentation og mærkning skal jeg have som importør?
Som importør skal du:
 • Sikre, at myndighederne kan få den tekniske dokumentation
 • Have overensstemmelseserklæringen og skal gemme den i 10 år
 • Sikre, at CE-mærke, evt. advarsler og identifikation er påført
 • Sikre, at alle advarsler er skrevet på dansk
 • Påføre importørens navn/varemærke og adresse
 • Vedlægge brugsanvisning og sikkerhedsoplysning på dansk, hvis det er nødvendigt for sikker brug af legetøjet
Hvilken dokumentation og mærkning skal jeg have som distributør?
Som distributør skal du:
 • Sikre, at myndighederne kan få den tekniske dokumentation
 • Have overensstemmelseserklæringen
 • Sikre, at CE-mærke, evt. advarsler og identifikation samt navn/varemærke og adresse er påført
 • Sikre, at alle advarsler er skrevet på dansk
 • Sikre, at brugsanvisning og sikkerhedsoplysning ledsager legetøjet
 • Gemme oplysninger om køb og salg – for at kunne sikre sporing gennem hele forsyningskæden. Oplysningerne skal gemmes i 10 år
 • Sikre, at legetøjet ikke har taget skade under transport eller af at have været opbevaret på et lager
 • Reagere på klager eller andre forhold, der gør, at legetøjet ikke lever op til de sikkerhedskrav, der er for legetøj, og du skal straks informere fabrikanten eller din leverandør, så legetøjet kan blive sikkert
 • Kontakte Sikkerhedstyrelsen/Miljøstyrelsen, hvis legetøjet udgør en risiko
 • Informere dine kunder, hvis dit legetøjsprodukt indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten
Gælder der forskellige regler for forskellige typer legetøj?
Ja. Du skal være opmærksom på, at legetøj, som er elektrisk, kosmetisk eller kan komme i kontakt med fødevarer også skal overholde lovgivningen for dén givne produkttype – fx skal kosmetik til børn også overholde kosmetikforordningen.

Vil du vide mere om reglerne for kemi i legetøj?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du og din virksomhed kan sikre, at I lever op til krav og regler for kemi i legetøj.

Seneste vidensartikler om legetøj