Vivi Schytt (40 11 09 20)

13. maj 2018

Ny PPE-forordning om grydelapper, grillhandsker m.m.

Fra den 21. april 2018 skal personlige værnemidler til husholdningsbrug som fx grydelapper og -luffer ifølge den nye PPE-forordning bære CE-mærket. Det betyder, at produkterne fremover […]
13. maj 2018

Viskestykker og stofservietter skal godkendes til fødevarer

Viskestykker og servietter af tekstil skal fremover testes som fødevarekontaktmateriale. Fødevarestyrelsen tolker nu viskestykker og servietter af tekstil som fødevarekontaktmateriale. Tekstilet skal derfor overholde 1935/2004/EU og […]
25. april 2018

To nye kemikalier tilføjet begrænsningsbilaget

EU har den 19. april 2018 tilføjet to nye kemikalier til listen over begrænsninger i bilag XVII i REACH (Begrænsningsbilaget). Disse to kemikalier tilføjes som entry […]
20. april 2018

EU tilføjer to nye kemikalier til begrænsningsbilaget

EU har den 19. april 2018 tilføjet yderligere to kemikalier til listen over begrænsninger i bilag XVII i REACH (Begrænsningsbilaget). De to kemikalier er: Methanol (CAS […]
28. juni 2017

Fenol tilføjes EU’s legetøjsdirektiv

Direktivet opdateres med nye grænseværdier for fenol anvendt i legetøj. De nye grænseværdier gælder fra 4. november 2018. Tillæg C i legetøjsdirektivet anvender specifikke grænseværdier for […]
30. maj 2017

EU: Nye grænseværdier for migration af bly i legetøj

EU ændrer legetøjssikkerhedsdirektivet for at skærpe grænseværdierne for migration af bly. Den 27. april 2017 blev Rådets direktiv (EU) 2017/738 om ændring af bilag II til […]