Her får du professionel hjælp til CE-mærkning. Sådan sikrer du, at dine produkter lever op til EU's krav og standarder.
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Elektriske apparater
 • Personlige værnemidler
... der markedsføres i EU, skal CE-mærkes. Og det er dit ansvar som producent eller importør, at produktet bliver mærket. Derudover skal du løbende holde øje med, om dit produkt fortsat lever op til kriterierne for CE-mærket.

Skal du have CE-mærket et produkt, så lad Help2Comply hjælpe din virksomhed med det. Det er korrekt CE-mærkning på den nemme måde. Du får nemlig en samarbejdspartner med mange års erfaring og kendskab til de mange krav og standarder, der gælder til såvel test som dokumentation i forbindelse med CE-mærkning af din virksomheds produkt.

Er du producent uden for EU, kan vi stille os til rådighed som 'Authorised Representative' (AR) .

– Læs også om produktsikkerhed for specifikke produktkategorier –

Spørgsmål og svar om CE-mærkning

Herunder finder du svarene på nogle af de spørgsmål, virksomheder ofte stiller omkring CE-mærkning.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål om CE-mærkning, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er CE-mærket?
CE-mærket blev indført af Europa-Kommissionen for at have en række fælles krav om sikkerhed, sundhed og miljø for produkter, der markedsføres i EU.

EU har i alt vedtaget over 20 produktdirektiver og forordninger for produkter, der skal forsynes med CE-mærket. Det drejer sig blandt andet om
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Elektriske apparater
 • Solbriller
 • Personlige værnemidler
Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter.
Skal mit produkt CE-mærkes?
Ikke alle produkter skal CE-mærkes. Kun produkter, som markedsføres inden for EU, skal mærkes.

Samtidig skal produktet tilhøre en af de kategorier, som ifølge EU-direktiverne skal mærkes.

Det kan fx være
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Elektriske apparater
 • Personlige værnemidler
Du kan se den fulde liste over produkter, som skal CE-mærkes, på Dansk Standards hjemmeside.
Hvem er ansvarlig for CE-mærkningen?
Hvis du markedsfører produkter i EU er det dig, der har ansvaret for CE-mærkningen.

Det er også dig som producent og importør, der løbende skal holde øje med om dit produkt lever op til kriterierne for CE-mærket.
Hvor skal jeg anbringe CE-mærket?
Hvor du skal placere CE-mærket, og hvordan det skal udformes, afhænger af, hvilket produkt du sælger. Der gælder forskellige standarder for de forskellige produktgrupper.

CE-mærket skal anbringes på selve produktet eller dets mærkeplade, hvis produktets art tillader det. Ellers på emballagen. CE-mærket skal være synligt, letlæseligt og må ikke kunne slettes.
Hvad er en overensstemmelseserklæring?
En overensstemmelseserklæring er en del af din tekniske dokumentation, der dokumenterer, at dit produkt opfylder direktivets krav.

Overensstemmelseserklæringen skal indeholde oplysninger om direktiver, standarder eller andre normative dokumenter, oplysninger om producentens kontaktoplysninger og oplysninger om evt. tredjepart eller bemyndiget organ.
Hvad er en Authorised Representative?
En “European Authorised Representative” (på dansk: en ”Bemyndiget Repræsentant”) er en juridisk person, som en producent uden for EU har udpeget til at repræsentere sig i EU og til at sikre overholdelsen af EU-lovgivningen.

Som følge af Brexit gælder kravet om en Authorised Representative også for britiske producenter fra d. 16. juli 2021.
Hvad laver en Authorised Representative?
En Authorised Representatives (AR) har blandt andet til opgave:
 • At sørge for, at overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale myndigheder
 • At overdrage al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere produktets overensstemmelse med lovgivningen, til de nationale myndigheder, når de anmoder om det
 • At samarbejde med de nationale myndigheder om at fjerne eventuelle risici ved det produkt, som AR'en er udpeget til at repræsentere
Selve udarbejdelsen af den tekniske dokumentation hører ikke til en AR’s opgaver.
Hvornår skal jeg have en Authorised Representative?
Hvis fx en legetøjsproducent uden for EU ikke har en ”juridisk enhed”, fx et kontor, i EU eller er repræsenteret ved en importør i EU, skal denne udpege en Authorised Representative (AR) til at repræsentere sig.

AR fungerer herefter som producentens kontaktpunkt til de nationale kompetente myndigheder.

Som følge af Brexit gælder dette krav også for britiske producenter fra d. 16. juli 2021.

Du kan evt. bruge Help2Comply som Authorised Representative. Kontakt os her for mere info.

Vil du vide mere om CE-mærkning?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du og din virksomhed kan få CE-mærket et eller flere produkter.