kemi

22. juli 2019

4 nye stoffer på SVHC-kandidatlisten

Den 16. juli tilføjede Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, 4 nye “Substances of Very High Concern” (SVHC-stoffer) til kandidatlisten. Det samlede antal SVHC-stoffer på kandidatlisten er nu […]
7. juni 2019

Sverige og Frankrig foreslår et forbud mod over tusind allergifremkaldende stoffer i tekstiler og læder

Sverige og Frankrig foreslår et EU-forbud mod mere end 1.000 allergifremkaldende stoffer i blandt andet tøj og sko. Ifølge forslaget bør tekstilvarer og lædervarer, der sælges […]
14. juni 2016

EU forbyder MI i kosmetik

EU forbyder fra 1. januar 2017 anvendelse af det meget allergifremkaldende stof MI i kosmetiske produkter, der bliver på huden. MI står for methylisothiazolinon og er […]
29. april 2016

EU foreslår forbud mod produkter med disse fire ftalater

Det Europæiske Kemikalieagentur har sammen med Miljøstyrelsen fremsat et forslag om forbud mod fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur […]
20. januar 2015

EU foreslår tilføjelse af fire phthalater til RoHS 2-direktivet

Direktivet vil udvide de nuværende begrænsninger til at omfatte fire ftalater (BBP, DBP, DEHP og DIBP) i bilag II til RoHS 2. Disse phthalater klassificeres også […]
15. januar 2015

Ny rapport om kemikalier og fertilitet

Kemikalier med hormonforstyrrende egenskaber mistænkes for at kunne påvirke menneskers fertilitet. Miljøstyrelsen har i en rapport gennemgået den viden, der anno 2014 er tilgængelig vedrørende kemikaliers […]