produktsikkerhed

22. december 2020

Nye krav til duftstoffer i legetøj

EU-kommissionen har besluttet at skærpe reglerne om duftstoffer i Legetøjsdirektivet. Nye mærkningskrav og forbud gælder fra andet kvartal 2022. Listen af forbudte dufte udvides fra 55 […]
14. juli 2020

Ny bekendtgørelse om forbud mod phtalater i legetøj

Den 1. juli 2020 trådte en ny bekendtgørelse om forbud mod phtalater i legetøj og småbørnsartikler i kraft. I den nye bekendtgørelse er  begrænset til 0,05 […]
7. juni 2019

Opdateret standard om tungmetaller i legetøj

Den 10. april 2019 offentliggjorde Den Europæiske Standardiseringsorganisation en ny legetøjssikkerhedsstandard for migrering af 19 tungmetaller. Baggrunden for denne nye standard, EN 71-3: 2019, er, at EU […]
16. juni 2016

Dansk virksomhed meldt for brud på EU’s tømmerforordning

For første gang har Naturstyrelsen meldt en virksomhed for at bryde regler i EU’s tømmerforordning – EUTR – ved ikke at sikre sig, at importeret træ […]
13. juni 2016

EU udvider restriktioner for bly i forbrugsartikler

Den 22. april 2015 ændrede Europa-Kommissionen restriktionerne for anvendelse af bly i henhold til REACH bilag XVII (forordning 2015/628/EU). Bly og dets forbindelser er med denne […]
29. april 2016

EU foreslår forbud mod produkter med disse fire ftalater

Det Europæiske Kemikalieagentur har sammen med Miljøstyrelsen fremsat et forslag om forbud mod fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur […]