produktsikkerhed

20. januar 2023

Help2Comply hjælper Miljøstyrelsen med stor nikkelundersøgelse

  En ny undersøgelse af nikkelholdige produkter viser, at mange af produkterne frigiver for megen nikkel. Help2Comply har hjulpet Miljøstyrelsen med undersøgelsen og analysen af den […]
22. december 2020

Nye krav til duftstoffer i legetøj

EU-kommissionen har besluttet at skærpe reglerne om duftstoffer i Legetøjsdirektivet. Nye mærkningskrav og forbud gælder fra andet kvartal 2022. Listen af forbudte dufte udvides fra 55 […]
14. juli 2020

Ny bekendtgørelse om forbud mod phtalater i legetøj

Den 1. juli 2020 trådte en ny bekendtgørelse om forbud mod phtalater i legetøj og småbørnsartikler i kraft. I den nye bekendtgørelse er  begrænset til 0,05 […]
7. juni 2019

Opdateret standard om tungmetaller i legetøj

Den 10. april 2019 offentliggjorde Den Europæiske Standardiseringsorganisation en ny legetøjssikkerhedsstandard for migrering af 19 tungmetaller. Baggrunden for denne nye standard, EN 71-3: 2019, er, at EU […]
16. juni 2016

Dansk virksomhed meldt for brud på EU’s tømmerforordning

For første gang har Naturstyrelsen meldt en virksomhed for at bryde regler i EU’s tømmerforordning – EUTR – ved ikke at sikre sig, at importeret træ […]
13. juni 2016

EU udvider restriktioner for bly i forbrugsartikler

Den 22. april 2015 ændrede Europa-Kommissionen restriktionerne for anvendelse af bly i henhold til REACH bilag XVII (forordning 2015/628/EU). Bly og dets forbindelser er med denne […]