bly

13. juni 2016

EU udvider restriktioner for bly i forbrugsartikler

Den 22. april 2015 ændrede Europa-Kommissionen restriktionerne for anvendelse af bly i henhold til REACH bilag XVII (forordning 2015/628/EU). Bly og dets forbindelser er med denne […]
5. september 2014

Mindre bly i smykker og fødevarer

EU Kommissionen har foreslået, at grænseværdien til bly i smykker under REACH også kommer til at gælde for forbrugerprodukter, der kan puttes i munden af børn […]