Legetøj

16. januar 2019

Nyt om phthalater i legetøj og øvrige forbrugerprodukter

Europa-Kommissionen har vedtaget en ændring i den europæiske kemikalielovgivning (REACH), der påvirker legetøj samt andre forbrugerprodukter fremstillet af blødgjort materiale. Den nye lov, som træder i […]
11. december 2018

Ministeren har fokus på ulovligt legetøj

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen undersøger mulighederne for hurtigere sagsbehandling og uddeling af administrative bøder, når der opdages ulovlig kemi i legetøj. Efter flere fund af […]
13. maj 2018

Tillæg til legetøjsstandarden om fingermaling

CEN har publiceret et tillæg til legetøjsstandarden EN 71-7:2014+A2:2018 Fingermaling. Den europæiske komite for standardisering (CEN) har i februar 2018 offentliggjort EN 71-7: 2014 + A1: […]
28. juni 2017

Fenol tilføjes EU’s legetøjsdirektiv

Direktivet opdateres med nye grænseværdier for fenol anvendt i legetøj. De nye grænseværdier gælder fra 4. november 2018. Tillæg C i legetøjsdirektivet anvender specifikke grænseværdier for […]
30. maj 2017

EU: Nye grænseværdier for migration af bly i legetøj

EU ændrer legetøjssikkerhedsdirektivet for at skærpe grænseværdierne for migration af bly. Den 27. april 2017 blev Rådets direktiv (EU) 2017/738 om ændring af bilag II til […]
11. maj 2017

EU-Kommissionen ændrer Legetøjsdirektivet 2009/48 / EC

Direktivet opdateres med nye grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj. Læs mere om kemikalierne her. Tillæg C i legetøjsdirektivet anvender specifikke grænseværdier for anvendte kemikalier i […]