reach

18. december 2014

REACH: 6 nye stoffer på kandidatlisten. 4 stoffer er revurderet.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilføjer seks nye særligt problematiske stoffer (SVHC) til kandidatlisten under REACH-forordningen (EF) 1907/2006. ECHA kandidatlisten indeholder nu 161 særligt problematiske stoffer. Ydermere […]