reach

6. november 2020

Nye REACH-krav til 33 CMR-stoffer i tekstiler er nu i kraft

Fra den 1. november 2020 må 33 kemikalier, der er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets frugtbarhed, ikke længere anvendes i tøj, tekstiler […]
12. februar 2016

EU harmoniserer testmetoder for frigivelse af Nikkel

EU har for nylig opdateret listen over standarder til overholdelse af nikkelafgivelse under bilag XVII i REACH. Den reviderede liste indeholder tre europæiske standarder, herunder ændringsforslag […]
18. december 2014

REACH: 6 nye stoffer på kandidatlisten. 4 stoffer er revurderet.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) tilføjer seks nye særligt problematiske stoffer (SVHC) til kandidatlisten under REACH-forordningen (EF) 1907/2006. ECHA kandidatlisten indeholder nu 161 særligt problematiske stoffer. Ydermere […]
5. september 2014

Mindre bly i smykker og fødevarer

EU Kommissionen har foreslået, at grænseværdien til bly i smykker under REACH også kommer til at gælde for forbrugerprodukter, der kan puttes i munden af børn […]