nikkel

12. februar 2016

EU harmoniserer testmetoder for frigivelse af Nikkel

EU har for nylig opdateret listen over standarder til overholdelse af nikkelafgivelse under bilag XVII i REACH. Den reviderede liste indeholder tre europæiske standarder, herunder ændringsforslag […]
2. april 2014

Nikkel og kontakt med huden

Den uklare definition af “direkte og længerevarende kontakt med huden” er præciseret, og spektret af berørte artikler udvides. Nikkelafgivelsen defineres som kontakt med huden i mere […]