4 nye stoffer på SVHC-listen
4 nye stoffer på SVHC-kandidatlisten
26. januar 2022
EU ophæver fareklassificering af titandioxid
22. december 2022